Drodzy Klienci,

Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaufanie którym obdarzyliście naszą firmę. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe  jest Krajowe Towarzystwo Gospodarcze SEMIGAT S. A. (dalej „Administrator” lub „My”) wpisane przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000147866. 

Firma jest zarejestrowana pod numerem:

 • NIP: 526-030-29-99
 • Regon: P-008052380

Siedziba firmy znajduje się przy:

 • ulicy Ratuszowej 11 p. 318, 03-450 w Warszawie

Salon sprzedaży znajduje się w przy:

 • ulicy Jagiellońskiej 52, 03-463 w Warszawie

Kontakt z nami dostępny jest również pod adresami:

 • email: sklep@semigat.pl
 • telefonicznie pod numerem: 22 619 86 13.
 • lub formularz kontaktowy znajdujący się w naszym sklepie internetowym.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych użytkowników Witryny. Użytkownicy mogą za pośrednictwem Witryny, kontaktować się z Administratorem, zapisać się na newsletter, przeglądać ofertę sklepu internetowego firmy Semigat, założyć profil użytkownika w sklepie umożliwiającym przechowywanie danych użytkownika wykorzystywane przy składaniu zamówień, zawrzeć za pośrednictwem sieci internet umowę zakupu produktów oferowanych w sklepie.

Informacje zawarte w Witrynie w tym w niniejszym dokumencie są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania na nich zmian.

Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika w Witrynie o ile identyfikują lub mogą w zestawieniu z innymi danymi identyfikować Użytkownika podlegają niniejszym postanowieniom.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY DOSTARCZANIA WITRYNY

Tożsamość administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników zbieranych za pośrednictwem Witryny, w tym osoby korzystające z funkcjonalności skrzynki kontaktowej (dalej łącznie „Użytkownicy”) jest Krajowe Towarzystwo Gospodarcze SEMIGAT S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowa 11 p. 318, 03-450 Warszawa (dalej: „Administrator”).

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

KTG Semigat S. A.

ul. Ratuszowa 11 p. 318

e-mail: sklep@semigat.pl

tel. 22 619 86 13

Skąd mamy Państwa dane?

Spółka posiada Państwa dane osobowe, ponieważ:

 • otrzymała je bezpośrednio od Państwa lub od podmiotu przez Państwa reprezentowanego bądź od podmiotu, który wskazał Państwa jako osobę kontaktową;
 • jeżeli są lub byli Państwo klientami sklepu internetowego www.semigat.pl (dalej jako: „Sklep”) to dane osobowe zostały przez Państwa podane w związku z transakcjami dokonywanymi w naszym sklepie internetowym podczas rejestracji konta, dokonywania zakupów bez konieczności rejestracji konta jak również w trakcie Państwa aktywności w naszym sklepie internetowym (zapytania o produkt, wyrażenie opinii o produkcie);
 • dane mogliśmy również pozyskać od Państwa, poprzez zamówienia skierowane do nas drogą mailową; telefoniczną jaki lub wyrażeniem chęci uczestniczenia w kampaniach marketingowych prowadzonych przez Administratora;
 • ponadto mogli Państwo dokonać zapisu na newsletter na stronie internetowej www.semigat.pl lub podać je poprzez formularz kontaktowy w sklepie internetowym.

Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Witryny

Dane osobowe Użytkowników Witryny są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Witryny. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Witrynę, w tym w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania, operacyjności Witryny, rejestracją profilu (konta w sklepie), złożeniem i realizacją zamówienia. W dwóch ostatnich przypadkach Użytkownik winien zapoznać się z dokumentem Regulaminu dostępnym na podstronie Witryny.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Witryny może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z tej usługi.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane Użytkowników Witryny (nie posiadający konta) w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są w następujących celach: świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na prezentowaniu Użytkownikom treści zamieszczonych na Witrynie, oraz udostępniania formularza kontaktowego; obsługi zamówień składanych bez rejestracji konta w Witrynie; obsługi reklamacji.

Dane Użytkowników Witryny (posiadający konto) podane Administratorowi w formularzach dostępnych w Witrynie, w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są w następujących celach: świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu i obsługi konta (w tym świadczeniu usługi schowka danych niezbędnych do realizacji zamówień), obsługi zamówień składanych przez zarejestrowanego Użytkownika; prezentowania historii zamówień; obsługi reklamacji.

Dane zbierane w ramach skrzynki kontaktowej przetwarzane są na potrzeby udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

Dane zbierane w ramach newslettera przetwarzane są na potrzeby wysyłki informacji handlowych do Użytkownika, który wyraził na to zgodę.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, w tym do:

 • zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zawierania transakcji;
 • dokonywania wysyłki zamówionych przez Państwa produktów;
 • obsługi reklamacji oraz zwrotów;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które Państwo do nas kierują (np. przez formularz kontaktowy);
 • zarządzanie bezpieczeństwem transakcji;

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora którym jest:

 • zapewnienie usług płatniczych;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 • zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw;
 • prowadzenie analiz statystycznych na potrzeby wewnętrzne firmy;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 • organizacja konkursów, akcji promocyjnych, budowanie programów lojalnościowych i partnerskich;
 • monitorowanie Państwa aktywności na naszych stronach;
 • dopasowanie treści zgodnie z Państwa preferencjami, na podstawie uprzednio przeglądanych zawartości strony, czy też przede wszystkich interesujących Państwa produktów;
 • prowadzenie działań marketingowych, aby zainteresować Państwa własnymi usługami naszego serwisu, oraz zaproponować nowości z naszej oferty.

Dlaczego potrzebujemy Państwa danych osobowych? 

Cele przetwarzania danych osobowych

Wymagamy podania przez danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym umożliwić nam:

 • bezpośredni kontakt;
 • informowanie o przebiegu realizacji zamówienia;
 • informowanie o wysyłce zamówienia;
 • informowanie o przebiegu postępowania reklamacyjnego, obsługi zwrotu;
 • informowanie o produktach, które mogą Państwa zainteresować.

W tym celu będziemy potrzebować adres email, adres miejsca zamieszkania, oraz numer telefonu. Jeżeli są Państwo naszymi Partnerami, lub uczestnikami akcji promocyjnych i konkursów – będziemy potrzebować również dodatkowych danych wymaganych ze względu na przepisy podatkowe.

Dobrowolność lub obowiązek podania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji wskazanych niżej celów:

 • jeżeli są Państwo stroną umowy ze Spółką – podanie danych może być niezbędne w celu zawarcia i realizacji tej umowy, a ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy, w tym kontakt z Państwem;
 • jeżeli są Państwo klientami Sklepu, podanie danych wymaganych w formularzu zamówienia (danych identyfikacyjnych, danych adresowych, danych kontaktowych) jest niezbędne w celu rejestracji konta lub – jeżeli możliwe jest zamówienie bez rejestracji konta – podanie danych jest niezbędne w celu dokonania zamówienia; w takim przypadku niepodanie danych uniemożliwia rejestrację konta lub złożenie zamówienia;
 • jeżeli zgłaszają Państwo żądanie wystawienia faktury VAT w związku z zamówieniem w sklepie – podanie dodatkowo numeru identyfikacji podatkowej jest niezbędne dla wystawienia prawidłowej faktury, a brak podania numer NIP uniemożliwi wystawienie prawidłowej faktury VAT;
 • jeżeli zgłaszają Państwo reklamację, podanie danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji;
 • jeżeli stroną umowy ze Spółką jest reprezentowany przez Państwa podmiot – podanie Państwa danych może być niezbędne w celu zawarcia lub realizacji tej umowy, w tym kontaktu z Państwem, a ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub realizację tej umowy, w tym kontakt z Państwem;
 • jeżeli Państwa dane są przetwarzane w celu utrzymywania kontaktu z Państwem – niepodanie danych kontaktowych uniemożliwi utrzymywanie kontaktu;
 • jeżeli Państwa dane są przetwarzane w celu wysyłania newslettera – podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu możliwości otrzymywania newsletter.

Państwa uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

 • prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych – jeżeli Państwa dane są niepoprawne lub niekompletne lub też nie są niezbędne przez Administratora albo wycofasz swoją zgodę na przetwarzania;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu – nie usuniemy Państwa danych, a jedynie ograniczymy ich przetwarzanie;
 • prawo do ich przenoszenia;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Możesz również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.

Udostępnienie Państwa danych osobowych

Dbamy w szczególny sposób o bezpieczeństwo danych osobowych, dokonując należytej staranności aby dane były bezpieczne. Niemniej jednak dla Państwa wygody korzystamy z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają wygodę zakupów, a nam właściwą obsługę klienta. Spółka powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może nastąpić ujawnienie odbiorcom Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi pocztowe, kurierskie, biurowe, informatyczne, hostingowe, prawne, marketingowe lub księgowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć oraz przestępstw oraz kontrolą skarbową.

W razie wyrażenia przez Państwa zgody - Państwa adres e-mail może zostać przekazany podmiotowi świadczącemu system oceniania jakość usług świadczonych przez Spółkę w Sklepie oraz w celu przesłania przypomnienia o możliwości wystawienia opinii.

W przypadku Sklepu dane mogą zostać również ujawnione podmiotom zapewniającym usługi płatnicze. Jeżeli dostawa zakupionego towaru będzie odbywała się na zasadzie tzw. dropshippingu, Państwa dane adresowe mogą zostać przekazane dostawcy towaru w celu realizacji usługi.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane Użytkownika zbierane w związku z przeglądaniem Witryny przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z tabelą stosowania plików cookies (zamieszczoną poniżej), jednak nie dłużej do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub wyczyszczenia zawartości plików cookies w przeglądarce z której usług Użytkownik korzysta.

Dane Użytkownika zebrane w związku z założeniem profilu (konta) w sklepie są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. do czasy rezygnacji z konta przez Użytkownika lub wypowiedzenia tej umowy przez Administratora.

Dane Użytkownika zbierane w związku z realizacją umowy sprzedaży zawartej z Administratorem, oraz tzw. historia zakupów, są przetwarzane przez okres 3 lat i 6 miesięcy od daty dostarczenia zamówienia na adres Użytkownika dla celów obrony przed roszczeniami Użytkownika.

Dane Użytkownika zbierane w związku z zapisaniem się na newsletter czy zadaniem zapytania przez skrzynkę kontaktową są przetwarzane przez okres odpowiednio do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Dane osobowe mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez:

 • 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Przepisy prawa mogą obligować Spółkę do przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. w celach rachunkowych.

Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Państwa dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania.

Przechowujemy je w celu:

1. Zawarcia umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową - dane te będą
 • przechowywane przez okres obowiązywania (realizacji) umowy ze Spółką, a także do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania;
 • jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasz firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

2. Działań marketingowych – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.

3. Działań okołosprzedażowych i promocyjnych – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji.

4. Działalności operacyjnej - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników Witryny (nie posiadających konta oraz posiadających konto) są przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która przewiduje zawieranie umów dot. świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa: art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) – w zakresie danych zbieranych obligatoryjnie, oraz zgoda Użytkownika w zakresie danych które Użytkownik może podać z własnej woli (art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osób korzystających ze skrzynki kontaktowej jest uzasadniony interes Administratora polegający na niepozostawianiu złożonego z własnej inicjatywy Użytkownika zapytania bez odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, jest wyraźna zgoda użytkownika wyrażona przy wejściu na Stronę (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika i jego późniejszej obsługi, w szczególności procesu reklamacyjnego, jest realizacja umowy sprzedaży zawarta między Użytkownikiem a Administratorem (podstawa: art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – w zakresie danych wymaganych przez Administratora, oraz dobrowolna zgoda Użytkownika w zakresie w jakim Użytkownik podaje dane fakultatywne, nie wymagane przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Uprawnienia osób których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Udzielone przez Państwa zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Spółki lub

poprzez e-mail na adres:

sklep@semigat.pl; semigat@semigat.pl .

Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje skarga do organu nadzorczego (do 24 maja 2018 r. jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazaniu danych do państwa trzeciego

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z dostarczaniem Witryny, oraz realizacją umowy sprzedaży zawartej z wykorzystaniem Witryny, oraz organom uprawnionym z mocy przepisów prawa.

Administrator powierza przetwarzanie danych podmiotowi świadczącemu usługi utrzymania Witryny na serwerze, świadczącego usługi programistyczne – w celu utrzymania Witryny i jej modyfikacji; podmiotom dostarczającym komponenty (usługi) dla Witryny – w celu ich prawidłowego funkcjonowania (np. funkcjonalność umożliwiająca kontakt ze sklepem, wystawiania faktur sprzedażowych/paragonów),, firmom kurierskim w celu wykonania umowy sprzedaży. Podmiotom dostarczającym usługi płatności online za zamówione produkty nie są udostępniane dane osobowe Użytkowników w celu realizacji płatności, ale jedynie unikalny identyfikator powiązany z zamówieniem.

Dane Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach statystycznych i analitycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics przy wejściu na Stronę zostaną powierzone spółkom z grupy Google na potrzeby stosowania na Stronie narzędzi analitycznych Google Analytics. W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych przestrzegane są postanowienia porozumienia EU-US Privacy Shield. Przekazywanie danych do innych państw znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego następuje na podstawie wzorcowych klauzul umownych. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy nie wpływa na możliwość korzystania z praw osoby, której dane dotyczą, w tym prawa uzyskania dostępu i kopii danych (w takich sprawach proszę kontaktować się bezpośrednio z Administratorem).

Z zastrzeżeniem powyższego dane Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania ze Witryny, czy udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, zapisania się na newsletter. Wszędzie tam gdzie Administrator pyta o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, brak jej udzielenia spowoduje, iż Administrator nie będzie zbierał takich danych.

Profilowanie

Witryna nie profiluje Użytkowników. Jeżeli w przyszłości Administrator podejmie decyzję co do profilowania Użytkowników, zostaną o tym Państwo powiadomieni za pośrednictwem Witryny.   

Przeglądanie Witryny i podstron

Przeglądanie Witryny wiąże się z koniecznością ujawnienia nam adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Stronę na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Dzieje się tak, ponieważ każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

Dodatkowo – jednak wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody przy wejściu na Witrynę – Witryna gromadzi dodatkowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy narzędzi Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Witryny. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli na ulepszanie produktów i obsługi klienta niniejszej witryny.

Bezpieczeństwo gromadzonych danych

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym gromadzone za pośrednictwem Witryny przechowywane są na bezpiecznym serwerze zlokalizowanym w obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności oraz podwykonawcy, z którymi zawarte zostały umowy gwarantujące należyte ich wykorzystanie. Witryna szyfruje dane wprowadzane przez Użytkownika z wykorzystaniem protokołu SSL. Dane osobowe przechowywane na serwerze są również szyfrowane.

Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Środki zabezpieczenia danych zostaną dostosowane do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

REKLAMACJE CO DO FUNKCJONOWANIA WITRYNY, PYTANIA I WSPARCIE TECHNICZNE

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego dla Użytkowników, Użytkownik może wysłać zapytanie bezpośrednio do obsługi zajmującej się wsparciem technicznym drogą pisemną zgodnie z Regulaminem lub poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego zamieszczonego na witrynie. Zapytania Użytkowników, w tym reklamacje na działanie Witryny, będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora. Odpowiedź na zapytanie (reklamację) zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zapytaniu (reklamacji).

Reklamacje dot. zamówień produktów mogą być składane wyłącznie w sposób  wskazany w Regulaminie.

PLIKI COOKIES

Niektóre z elementów Witryny mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, aby go zidentyfikować, a także poprawić i przyspieszyć niektóre operacje. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pomagając w dostosowaniu Witryny do jego osobistych preferencji. Większość plików cookies zawiera nazwę Witryny, czas przechowania oraz unikalny numer. Inne informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania Witryny, to między innymi adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, itp. Te dane są zbierane między innymi przy pomocy plików cookies.

Witryna stosuje cookies sesyjne i stałe.

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik; zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

utrzymania sesji Użytkownika w Witrynie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Witryny, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Witryny. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

d. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Witryny, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Witryny, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Witryny.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics.

W każdej chwili Użytkownik może ograniczyć Administratorowi dostęp do plików cookies. W tym celu Użytkownik powinien zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega, że zmiana ustawień może doprowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Witryny na urządzeniu, z którego Użytkownik będzie aktualnie korzystać, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego uniemożliwienia korzystania ze Witryny. Zmiana ustawień polegająca na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, czy też stosowania społecznościowych plików cookies nie powinna w żadnym stopniu ograniczyć możliwości korzystania ze Witryny.

Witryna korzysta z następujących plików cookies:

Nazwa

1P_JAR

__utma

__utmb


​__utmc

__utmt

__utmz

_snow_id.68e8

_snow_ses.68e8

_sp_id.e5b3

_sp_ses.e5b3

c_id

gdpr-kb-p

is_mobile

language
Data ważności

4 tygodnie

2 lata

30 minut


​tymczasowe

10 minut

6 miesięcy

2 lata

1 dzień

2 lata

1 dzień

12 miesięcy

28 lat

tymczasowe

2 tygodnie
Cel

Zbiera informacje statystyczne do strony i śledzi współczynnik konwersji.

Używane do rozróżniania użytkowników i sesji.

Służy do określania nowych sesji / wizyt i jest aktualizowany za każdym razem, 
gdy dane są przesyłane do Google Analytics.

Działa w połączeniu z plikiem cookie __utmb w celu ustalenia,czy użytkownik był w nowej sesji/odwiedzinach.

Służy do ograniczania ilości żądań.

Przechowuje źródło wizyt lub kampanię wyjaśniającą, w jaki sposób użytkownikdotarł do danej witryny.

Plik techniczny

Plik techniczny

Plik techniczny

Plik techniczny

Plik techniczny

Przechwuje potwierdzenie akceptacji zgody RODO.

Przechowuje chwilowo informację czy użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego.

Przechowuje informację o wybranym języku przeglądania.

arrow_upward